Sunday, 25 March 2012

apa itu network??

Sebelum kita pergi lebih jauh mengenai network, saya rasa anda patut tahu terlebih dahulu maksud network komputer dan klasifikasinya.

Apa itu network komputer?
Network komputer membawa maksud penyambungan dua buah komputer atau lebih atau kumpulan rangkaian komputer.Ia terbahagi kepada beberapa jenis sambungan seperti WAN,LAN,Wireless dan lain - lain.

Apa itu LAN?
LAN adalah Local Area Network atau jaringan komputer dalan suatu lingkupan(area) tertentu iaitu beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain baik melalui kabel taupun tidak(wireless; ciri khas:adanya hotspot) dengan tujuan saling berhububung resource(sumber daya) baik sharing file,printer mahupun sambungan internet.Untuk LAN biasa hanya terbatas pada satu tempat saja..Misalnya jaringan dibilik kita.


Apa itu WAN ?
WAN adalah Wide Area Network iaitu sejenis LAN tapi dengan maksud yang lebih luas.Boleh melintasi gedung,kota dsb..WAN juga dapat menggabungkan beberapa LAN..

No comments:

Post a Comment